Tags » The Last Battle

The Last Battle: Chương 2 (1)

Đế chế Đức hùng mạnh xưa kia giờ hầu như chẳng còn sót lại gì. Bị tấn công từ cả hai phía, nhìn trên bản đồ, trông nó giống chiếc đồng hồ cát: biển Bắc và biển Baltic là phần trên, còn xứ Bavaria, một phần Tiệp Khắc, Áo và bắc Italy mà Đức đang chiếm đóng tạo thành phần dưới. 4,038 more words

Chương 1 (6)

The Last Battle: Chương 1 (7)

Từ Pháo đài, xuyên qua cả ba vành đai phòng thủ, tỏa ra thành 8 khu vực hình rẻ quạt, mỗi quân khu có một tư lệnh riêng. 3,476 more words

Chương 1 (6)

The Last Battle: Chương 1 (6)

Link các phần trước: The Last Battle. Từ nay mình sẽ đăng ở 2 nơi song song nhé :)

Trong văn phòng ở Hohenzollerndamm, sĩ quan chỉ huy của thành phố, tướng Reymann đang đứng trước một tấm bản đồ Berlin lớn treo trên tường, nhìn các phòng tuyến đánh dấu trên đó và tự hỏi, “nhân danh Chúa, mình phải làm gì đây.” Ba ngày qua Reymann gần như thức trắng và ông thấy mệt rũ người. 3,693 more words

Chương 1 (6)

Eschatological Round Table

“And for us this is the end of all the stories, and we can most truly say that they all lived happily ever after. But for them it was only the beginning of the real story.

146 more words
Theology

The Term is Over: The Holidays Have Begun

As a tribute to all the students who have been sitting on the edge of their seats these last few days, staring out the window longingly at the green grass bending in early summer breezes, I thought I would post the evocative ending of C.S. 577 more words

C.S. Lewis

June TBR '15

May was a really good reading month for me. I managed to work my way through eight books and comic volumes (and half way through a game of thrones book too!) and I enjoyed nearly all of them. 583 more words

Books

twenty twenty: may's beautiful things


I already wrote a post about finishing college, but as I look back through May’s beautiful things book, a lot of the words in it are also part of the endings-and-continuity narrative. 490 more words

Life And Things I Love