Tags » The Last Battle

The Last Battle: Chương 3 (11)

Rào chắn trên đường phố bị đập tan tành như que diêm. Xe tăng Nga lao thật nhanh, cho nổ tung các tòa nhà thay vì để lực lượng bắn tỉa và binh lính đi vào đó. 4,054 more words

The Last Battle

The Last Battle: Chương 3 (10)

Kế hoạch giải cứu Berlin của Hitler yêu cầu Steiner tấn công về phía nam, cắt ngang qua lộ tuyến của quân Nga từ bên này thành phố, còn Tập đoàn quân 9 và Tập đoàn quân 12 sẽ cùng tiến lên phía bắc từ phía bên kia. 3,359 more words

The Last Battle

Made For Heaven

‘Jesus said, “My Kingdom is not of this world….. my kingdom is from another place.”’

John 18:36

Several months ago, I found myself verbally voicing my grievances to God concerning the harshness of life and our human longing for something more. 1,093 more words

The Last Battle: Chương 3 (9)

Cuối cùng, sau 6 năm chiến tranh, sở chỉ huy của OK và OKW – vốn chỉ huy các đội quân từng cách nhau cả ba ngàn dặm – giờ tập họp lại thành một bộ chỉ huy thống nhất. 3,763 more words

The Last Battle

The Last Battle: Chương 3 (8)

Có một nhóm người Berlin không hề sợ hãi việc quân Liên Xô tới. Người Do Thái đã quen với sợ hãi từ lâu. Leo Sternfeld, một cựu doanh nhân ở Tempelhof, bị Gestapo bắt đi làm người gom rác vẫn luôn sốt ruột ngóng chờ quân Nga tiến lên từng dặm. 3,751 more words

The Last Battle

The Last Battle: Chương 3 (7)

Không tìm nổi một cái quan tài nào, và đi tới nghĩa trang thì quá sức nguy hiểm. Nhưng họ cũng không thể để cái xác trong nhà, trong này ấm quá. 4,005 more words

The Last Battle

The Last Battle: Chương 3 (6)

Weidling nói tình hình của Quân đoàn 56 cho Hitler nghe. Rồi Hitler xác nhận lại chỉ đạo của Krebs là Quân đoàn 56 cần ở lại Berlin. 3,797 more words

The Last Battle