Tags » The Pilgrimage

Prepping for the Road

This is the latest newsletter I sent out…

On New Year’s Eve, one of the students I mentor at Worcester State updated her Facebook status. “This year was rough,” she admitted.

414 more words
Words About God

[truyện dịch] Cuộc hành hương - Paulo Coelho (phần 11)

Cái chết

“Các anh là những người hành hương phải không?” – người phục vụ già dọn bữa sáng cho chúng tôi hỏi. Chúng tôi đang ở Azofra, một ngôi làng với  những căn nhà nhỏ có những tấm khiên cổ được chạm trên mặt chính mỗi nhà. 9,547 more words

Paulo Coelho

If I Had Five Hundred Dollars...

The Barenaked Ladies sing about what they would do with a million dollars, and they probably actually have that (or have had it, or could have had it if they had made better choices or whatever), but all I wanted was five hundred. 378 more words

Words About God

How Did That Happen?

Also, happy New Year!

I had this grand plan to resume blogging here on New Year’s Day, but here’s the thing. Although I have a lot to say (per usual), most of it these days has to do with my new ministry venture–thoughts about it, and bits of it–and I can’t actually properly begin that until I’m “funded.” This means all my time which isn’t going to my chaplaincy internships, and 100% of Writing Brain, is dedicated to… 943 more words

Words About God

The Pilgrimage: The Unexpected

I’ll bet you thought I was never going to blog again.

I’ll bet you thought I was back.

Or you’re just used to my blogging fickleness, so that whenever I post something, you think, “She’ll be gone again.” And whenever I stop, you think, “She’ll be back.” 114 more words

Words About God

[truyện dịch] Cuộc hành hương - Paulo Coelho (phần 9)

Hôn nhân

Logrono là một trong những thành phố rộng lớn mà những người hành hương đi qua tuyến đường Jacobean. Chúng tôi từng đến một thành phố khác là Pamplona nhưng chúng tôi không qua đêm ở đó. 5,958 more words

Paulo Coelho

[truyện dịch] Cuộc hành hương - Paulo Coelho (phần 8)

Tình thương/ Lòng trắc ẩn

Liên lạc với người đưa tin của anh không có nghĩa là anh có thể hỏi về thế giới tâm linh,” ngày hôm sau Petrus nói. 7,514 more words

Paulo Coelho