Tags » The Pilgrimage

The path leads the way... in life and in sexual relationships

In the last week I had the joy to read another book by Paulo Coelho, this time ‘The Pilgrimage’. Though I admit, that ‘The Alchemist’ can hardly be topped, I gained some points from it, that I like to share. 952 more words

[truyện dịch] Cuộc hành hương - Paulo Coelho (phần 2)

Tới nơi

Nhân viên hải quan mất nhiều thời gian hơn thường lệ để kiểm định thanh kiếm vợ tôi mang vào trong nước. Họ hỏi chúng tôi tính làm gì với thanh kiếm. 2,951 more words

Paulo Coelho

[truyện dịch] Cuộc hành hương - Paulo Coelho (phần 1)

Mở đầu

“Và giờ đây, trước sự chấp thuận thiêng liêng của RAM, con phải chạm hai tay vào “Lời sự sống” và lĩnh hội sức mạnh bởi con cần phải trở thành chứng nhân cho mọi lời trên khắp thế gian”. 1,921 more words

Paulo Coelho

[Mục lục + giới thiệu] Cuộc hành hương - Paulo Coelho

CUỘC HÀNH HƯƠNG

1. Sơ lược

Tác giả: Paulo Coelho

Năm xuất bản: 1988

Sơ lược nội dung: Câu chuyện bắt đầu vào năm 1986 khi Coelho nhập môn vào RAM – Regnus Agnus Mundi, một nhóm Công giáo nhưng sau đó đã thất bại. 567 more words

Paulo Coelho