(Giáo sư Viet Thanh Nguyen chụp tại Skylight Books, Los Angeles bởi Cara Robbins.)

Viet Thanh Nguyen (hay Nguyễn Thanh Việt) người Mỹ gốc Việt đầu tiên đạt được giải thưởng danh giá Pulitzer 2016 với cuốn tiểu thuyết… 3,041 more words