Tags » The Xac

SNMN 338

Mọi sự trở nên phức tạp và lẫn lộn khi chúng ta cố theo đuổi cách sống của riêng ta trong cuộc đời. Nếu, thay vì phục vụ những ham muốn thể xác, chúng ta phục vụ linh hồn nội tại của ta, thì mọi sự trở nên dễ dàng và giản dị.

160 more words
Linh Hồn

Một nài ngựa giỏi không ném đi sợi dây cương nếu con ngựa không dừng ngay lập tức. Thay vào đó, y kéo cho đến khi con ngựa dừng lại.

208 more words
Tâm Linh

Một người không thể hoàn toàn đức hạnh. Do vậy, hãy cố từ bỏ ham muốn xác thịt, ác ngữ, tật háu ăn, và rượi chè say sưa.

167 more words
Thể Xác

“Kẻ nào không thể thấy chính mình trong cái thân xác đang chết của y, kẻ ấy không biết sự minh triết của cuộc đời này”.- …

187 more words
Tình Yêu

Đừng làm phiền người khác, xin họ những cái mà bạn có thể tự mình kiếm được.

Lev Tolstoy – snmn71

Nếu con người không tranh đấu với thiên nhiên thì cơ thể y sẽ tàn lụi và chết.

217 more words
Linh Hồn

Trong cuộc sống vật lý, nhất là khi truyền giống, người ta nên hành xử cao hơn những con vật, không nên ở dưới chúng. Khi thú vật giao phối, chúng làm như thế để truyền giống.

161 more words
Tâm Linh

Nếu một người hiểu rằng y sống không phải bằng thân thể mà bằng linh hồn, thì y sẽ có một cảm thức về sự nhất thể với mọi sinh vật thụ tạo.

155 more words
Linh Hồn