Tags » Thelema

The Law of Love and Will

“Someone who does not know that there is an ordered universe does not know where he is. Someone who does not know the natural purpose of the universe does not know who he is or what the universe is. 998 more words

Occult

Bystra krew płynie wbrew

Łaska Bogów, a raczej pewnego konkretnego, o którym pospólstwu mówić nie należy (a którego wysłannikami było Trzech Króli), może być rozpoznana po tym, że każdy dzień na nowo zachwyca, uczy i wynagradza, każdego dnia przybywa się w istnienie, to jest poszerza się zakres swojej świadomości. 150 more words

Pisarstfo

.93:33.

zWiedzony

mówisz
że ludzkim jest ścierpienie
plagiatów własnych
cierpień?

co jest ludzkie
w błędzie
w pojedynczym sposobie jego popełnienia
w jego mnogości powtarzanej rytualnie

słudzy boży… 199 more words

Pisarstfo

Szokujące treści w podręczniku do religii. Rodzicom aż zatkało owcze mordy

GvS – Zły demiurg, kolaż 28.09.17 r.

Część rodziców jest zdruzgotana i nie może uwierzyć w to, co opublikowano w podręczniku do religii. Sprawa wyszła na jaw po tym, gdy jedna z matek z braku papieru toaletowego postanowiła podetrzeć się kartkami wyrwanymi z podręcznika do religii swojego syna – ucznia szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmen. 452 more words

Pisarstfo

Ode To Debt (18+)

Come, my love, my dove, & pour
From thy cup the serpent wine
Brimmed & breathless -secret store
Of my crimson concubine
Surfeit spirit in the shrine- 1,518 more words

Philosophy

Gnothi Seauton

Liber E vel Exercitiorum sub figura IX: Part VII — A Course of Reading

Upon first glance, this part appears simple and straightforward. For the most part, it is. 940 more words

Thelema

The Thelemic Dichotomy Between The Dove and The Serpent, and its relation with "The Holy Ghost".

Do what thou wilt shall be the whole of the law.

I decided to write this article to  express my own opinion of the mystery contained  in Liber AL  I , 57. 1,973 more words

#occultism