bbPress là một plugin cho WordPress cho phép thêm khả năng diễn đàn vào trang của bạn.

bbPress kế thừa phong cách chủ đề đang hoạt động của bạn, nơi nó có thể thử và kết hợp phong cách chủ đề của bạn. 1,497 more words