Tags » Tieng Anh Tre Em

Advice English với các lớp Tiếng Anh dành cho trẻ em

Advice English với các lớp Tiếng Anh dành cho trẻ em – Học với giáo viên nước ngoài có chuyên môn cao:
– Little Angels: 5-7 tuổi. 202 more words

Chương Trình Của Avice English

Chương trình tiếng Anh cho các bé với phương pháp "TOTAL PHYSICAL RESPONE"

Giới thiệu về phương pháp TPR trong giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em

Thuật ngữ “Trực quan hành động” (TQHĐ) là cụm từ được dịch ra tiếng Việt từ tên gọi Total Physical Response (TPR), một phương pháp dạy học thông qua hành động. 695 more words

Khóa Học