Tags » Tip

5 หนทางในการลดความตึงเครียดระหว่างประเมินการทำงาน

เกือบจะทุกองค์กรจะมีการการประเมินการทำงาน ซึ่งมักจะเป็นระบบให้พนักงานประเมินตัวเอง และหัวหน้างานประเมิน เพื่อจะวัดศักยภาพของพนักงาน หลังจากทำแบบประเมินการทำงานเสร็จก็จะมีการพูดคุยกันถึงผลของการประเมิน ในหลายครั้ง เรามักจะพบว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเครียด เต็มไปด้วยความอึดอัดและไม่ผ่อนคลายเลย จนทำให้พนักงานบางคนเกิดความกังวลและเครียดเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การประเมินออกมาไม่ดีอย่างที่น่าจะเป็น เพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหานี้ นี่คือ 5 วิธีที่คนเป็นหัวหน้าควรทำเพื่อช่วยให้คนในทีมได้คลายความเครียดลงเมื่อต้องถูกประเมินการทำงาน

1. พยายามพูดคุยกับคนในทีมสม่ำเสมอ

แม้ว่าการประเมินอาจเกิดขึ้นปีละครั้ง แต่ก็ใช่ว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาเดียวที่หัวหน้าทีมจะได้พูดคุยกับคนในทีม เพราะระหว่างเวลาทำงาน คุณก็สามารถที่จะให้คำแนะนำในการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมได้อยู่เสมอ ชื่นชมเวลาที่ผลงานออกมาดีหรือลองช่วยเสนอทางออกเวลาที่ต้องแก้ไขการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความตึงเครียดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการประเมินลงได้

2. เปิดใจพูดคุยกัน

การสื่อสารแบบสองทางคือการร่วมพูดคุยกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานในทีมด้วยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับผลการประเมิน คุณควรเปิดใจให้กว้างและให้เขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของคุณด้วยเช่นกัน เช่น ให้เขาบอกถึง ข้อดี หรือข้อที่ควรปรับปรุงในการทำงานของตัวเขาเอง ก่อนที่คุณจะประเมินเขาจากมุมมองของคุณ หลังจากนั้นก็ให้เขาลองพูดถึงการทำงานของคุณดูบ้าง

3. มีคำแนะนำในการทำงานด้วย

การประเมินงานบางครั้งคุณอาจจะเอาแต่พูดถึงผลลัพธ์ของการทำงานที่เขาทำออกมา แต่ไม่ได้ใส่ใจเลยว่าเขาทำงานออกมาด้วยวิธีการแบบใด มีอุปสรรค์ใดในการทำงานหรือเปล่า และคุณสามารถช่วยเขาขจัดปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่ ดังนั้นคุณ ก็ควรจะแนะนำเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ รวมไปถึงคำแนะนำเพิ่มเติมที่คุณคิดว่าจะช่วยให้เป้าหมายนั้นสำเร็จออกมาอย่างที่วางแผนไว้ด้วย จะได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

4. ทุกคนมีข้อดีของเขาอยู่

การพูดถึงแต่สิ่งที่ควรจะแก้ไข หรือสิ่งที่พนักงานทำผิดพลาดเพียงอย่างเดียว จะทำให้รู้สึกว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดจากพนักงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่ดูบริบทแวดล้อมเลย คุณควรจะพูดถึงข้อดีของเขา ผลงานที่เขาทำออกมาได้ดี หรือสิ่งที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาจากการประเมินครั้งก่อนด้วย เพื่อให้เขามีกำลังใจและรู้ว่าเป็นข้อดีที่ควรจะรักษาไว้ต่อไป

5. อย่าลืมลดความเป็นทางการลง

ลองเลือกสถานที่พูดคุยที่บรรยากาศสบาย ๆ หรือเริ่มต้นด้วยการชวนคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อนที่จะประเมินการทำงานจะช่วยให้บรรยากาศในการประเมินดูเบาลง คนที่ถูกประเมินจะรู้สึกสบาย ทำให้การประเมินเป็นไปอย่างราบรื่นและช่วยลดความรู้สึกเครียดได้ทั้งทางฝั่งคุณที่เป็นผู้ประเมิน และคนในทีมที่ได้รับประเมิน

ที่มา:

JobThai.com/REACH

Tips

Coffee Time

Tip for the kitchen #2:

If you’re like me, you probably fell for that pods coffee machine which makes coffee taste so much like… coffee! 146 more words

Tip

Tip Tuesday - Describing Your Story

Hey love-bugs,

How do you talk about your story without giving too much away and still giving enough information to make someone want to read it? 480 more words

Writing Update

How To: Get data from OLAP cubes

Today I had to read some data from different OLAP cubes and show this information in our application. This could be accomplished using ADOMD.NET client library, which is the multidimensional equivalent to the ADO.NET libraries. 419 more words

English

Kitchen Stories

Tip for the kitchen #1:

Keep an old hand soap dispenser and use it for the washing up liquid.

This way you don’t have to keep that big ugly bottle on display near your sink and it’s much easier to use when you do the dishes. 51 more words

Tip

Laundry time

Winter is not a great season for drying clothes. With the rain and cold, it can often be tricky to dry your clothes and sheets outside. 266 more words

Tip

Selenium Webdriver – 20 Coding Tips to Improve Quality

Selenium Webdriver is a powerful automation tool for testing web applications. It’s an open source library bundled with a rich set of features. Using it for testing a website is just like simulating the actions of a real user. 1,771 more words

Testing