Tags » Tips & Trick

Sự khác nhau giữa " like " và " = " trong SQL

Thông thường khi sử dụng Like ta thường thêm dấu ‘%’ để search theo các ký tự. Nhưng nếu sử dụng like mà không thêm dấu % , lúc đó 2 câu query này có ra chung 1 kết quả? 130 more words

Tips & Trick

My Version of Creating Hidden Folder Without Any Software.

Hello readers,

After reading a post from How To Geek about creating hidden folder without any software, i just straightly try it and yes it does hide my folder! 247 more words

Tips & Trick

Remote validation

Remote validation!

Remote validation cho phép chúng ta gọi ajax tới server để tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của thuộc tính, dĩ nhiên tùy thuộc vào cách định nghĩa của chúng ta. 163 more words

Tips & Trick

Dispose Transaction scope từ 1 thread bất kỳ

trong .Net 4.0 khi muốn roll back 1 transaction scope chỉ có nước đặt không gọi hàm TransactionScope.Complete.

Nhưng từ .Net 4.5 trở lên ta đã có thể roll back transaction scope bằng việc Dispose nó. 96 more words

Tips & Trick

Perbedaan Honda beat Sporty dan Beat POP

BeAT Pop eSP

14 Maret 2015

Honda BeAT eSP hadir dengan 2 pilihan varian yaitu Honda BeAT eSP dan Honda BeAT POP eSP. Melalui artikel ini kami ingin menjelaskan perbedaan dari kedua tipe varian tersebut. 176 more words

Honda Motor Cimahi

Nepal summary trip costs

Ini dia All summary biaya perjalanan Gama Nepal Trip, hanya berniat membantu teman-teman yang perlu referensi biaya ke Nepal dan ingin banget jalan-jalan ke Nepal and snap here they are! 872 more words

Nepal

BMW Astra Sunter Promo PART SALE 04-07-2015 ( MONTHLY EVENT )

Dear All Member berikut ini adalah harga part  dan type yang sedang sale promo, BMW Astra Sunter, kegiatan ini rencananya akan rutin di lakukan setiap akhir bulan, untuk detail price bisa dowload di link berikut :  74 more words

Tips & Trick