తితిదే బోర్డులో సభ్యత్వం కోసం నేతల పోటీలు

ప్రజాసేవకే కాదు దేవుడి సేవకీ ఈ రోజుల్లో పోటీ పెరిగిపోయింది. స్వామి కార్యంతో బాటే స్వకార్యం కూడా నెరవేరుతుంది గాబట్టే దానికీ డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. ఇంతకీ విషయం ఏమిటంటే, ఆగస్ట్ నెలలో తిరుమల………………….seemore