Tags » TOC

May mắn bé nhỏ - 1507

May mắn bé nhỏ <<<

Gửi tới 1 Lưu Chí Hoành ngày ấy, đã cùng với 1 Dịch Dương Thiên Tỉ năm ấy, trở thành 1 cái “Thiên Hoành” đẹp đẽ ở trong thanh xuân của người mẹ trẻ này. 468 more words

Gia

5 Things You Might Not Know About the Interns

By Jensen Goodell

1.We are sarcastic 92% of the time.

Although it pains us that we cannot be sarcastic all of the time, the other 8% of our job is pure seriousness. 430 more words

The Outdoor Campus

Luyện tập hàng ngày của thực tập sinh - 10

#20

Có phải mỗi tôi thấy khổ thân  cho hai người 2001 và 2003  khi được nhắc đến ở kí túc xá BK nhiều nhất không =’)) 1,334 more words

Gia

Luyện tập hàng ngày của thực tập sinh - SPECIAL

~~~~~~~~

Vẽ lại khuôn mặt cậu, họa lại trong lòng tôi
Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ
Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan… 1,330 more words
Gia

Luyện tập hàng ngày của thực tập sinh - 09

#17

Dịch Dương Thiên Tỉ nhân ngày Chủ Nhật được nghỉ ngơi liền đến ký túc xá ở Bắc Kinh thăm vị huynh đệ kia một chút. 1,320 more words

Gia

Developing A Table of Contents

I’m having trouble working up a T.O.C. for my book proposal. (internal link) The reporter I’m writing about penned pieces on countless topics over fifty years. 221 more words

TOC got it wrong; NDP 2016 gonna rock! 

THE usual crowd favourites are missing. The amoured vehicles, Red Lions, massive fireworks. How would NDP fare without these performances?

Quite bloody well I must say. 252 more words

Singapore