Tags » TOEFL

Easily Confused Words: Divot vs. Pivot

Divot and pivot are easily confused words. This is an instance where one letter makes all the difference.

The spell-check application of most word processing software programs would not catch a slip-up of these two words. 221 more words

Easily Confused Words

Essay Writing for English Tests

Đây là cuốn sách đầu tiên mình làm khi học về Writing part 2 của IELTS cũng như TOEFL. Cuốn sách này giải quyết từ vấn đề câu rồi đến đoạn rồi mới đến bài. 97 more words

IELTS

Master the TOEFL Reading Skills

Quyển này tăng cường khả năng đọc của học sinh và tiếp cận với các dạng bài khác với IELTS. Nó phân biệt cực rõ các dạng và cần làm sao, làm như thế nào để làm được bài tập đó. 55 more words

TOEFL

Easily Confused Words: Advantages vs. Advantageous

Advantages and advantageous are easily confused words.

The spell-check application of most word processing software programs would not catch a slip-up of these two words. Spell-check is looking for words that aren’t in its dictionary, and words that resemble words in its dictionary but are possibly spelled wrong. 287 more words

Easily Confused Words

Easily Confused Words: Brave vs. Breve

Brave and breve are easily confused words.

The spell-check application of most word processing software programs would not catch a slip-up of these two words. Spell-check is looking for words that aren’t in its dictionary, and words that resemble words in its dictionary but are possibly spelled wrong. 242 more words

Easily Confused Words

Sharpening Skills for the TOEFL iBT

Quyển này là một trong những quyển mình thích nhất khi học TOEFL. Không chỉ đủ các dạng mà ngữ liệu rồi dạng bài tất cả đều rất khó và đòi hỏi phải có nền tảng kiến thức cực kì vững mới đạt điểm cao qua các test này được. 90 more words

TOEFL

The official Guide to TOEFL Test

Quyển này lúc nào cũng nên là quyển khởi đầu khi bắt đầu làm bất cứ sách gì khác liên quan đến TOEFL. Quyển này của chính ETS, nơi tạo ra các bài test cho các bạn, nên họ sẽ hướng dẫn qua những thứ cực kì cơ bản nhất về các phần thi, điểm thi thế nào, các dạng bài và các phương pháp căn bản nhất. 53 more words

TOEFL