Tags » Tokoh Wayang Keluarga Arjuna

Bambang Irawan - tokoh wayang purwa.

Bambang Irawan. (anak Arjuna – Ulupi)

[ halaman dalam persiapkan ].

(1)

Dari album P Bima Karangjati di akun Facebook nya :

E Mahabarata

Ulupi - tokoh wayang.

Ulupi.  (isteri Arjuna)

Tokoh wayang keluarga Arjuna, Ulupi, Kanwa Resi, Mahabarata, pertapaan Yasarata, Kala Pracona, Gilingwesi, bidadari Gagarmayang, Bambang Irawan, Kala Srenggi, negera Goabarong. 187 more words

E Mahabarata

Bambang Priyambada - tokoh wayang purwa.

Bambang Priyambada. (anak Arjuna – Endang Prihastuti)

[ halaman sedang dipersiapkan ]

Dari album P Bima Karangjati, Karangjati, Sinduadi, Mlati, Sleman di akun Facebook nya : 24 more words

E Mahabarata

Endang Priyastuti - tokoh wayang.

Endang Priyastuti. (isteri Arjuna)

Tokoh wayang keluarga Arjuna, Endang Priyastuti, Bambang Priyambada, Jamus Kalimasada, Mustokoweni, Niwatakawaca, negara Imantaka, Gatotkaca, Yudhistira, candi Saptaarga.

‘ 

Narasi dan gambar tokoh disiapkan Agus Andoko. 225 more words

E Mahabarata

Srikandi - tokoh wayang.

Srikandi.  ( isteri Arjuna )

Tokoh wayang keluarga Arjuna, Mahabarata, Srikandi, Drupada, Gandawati, negara Pancala, Arjuna, ksatrian Madukara, Bhisma, Amba, Aswatama, Sembadra, Larasati.

Narasi dan gambar tokoh disiapkan oleh Agus Andoko. 315 more words

E Mahabarata

Dresanala - tokoh wayang purwa.

Narasi dan gambar tokoh wayang disiapkan Agus Andoko

Tokoh wayang keluarga Arjuna, Mahabarata, Dresanala, Bathara Brama, Niwatakawaca, Negara Gilingwesi, Dewasrani, Bathara Guru , kawah Candradimuka, Negara Parangrukmi, Bathara Narada, Wisanggeni, Kresna. 245 more words

E Mahabarata