Tags » Tom Rath

WELL BEING (Người thông minh làm thế nào để hạnh phúc) - Tom Rath, Jim Harter

 

Nhiều người vẫn nghĩ: hạnh phúc là niềm vui sướng, sự giàu có, thành đạt, sức khỏe thể chất, sự tráng kiện… Thực tế, việc tập trung vào bất cứ yếu tố đơn lẻ nào nêu trên cũng sẽ khiến chúng ta cảm thấy thất vọng hay thậm chí là suy sụp khi không đạt được. 122 more words

Book

How Full is your Bucket?

Format: Audiobook

Souce: Public Library

Rating 3.75

“Never attempt to teach a pig to sing; it wastes your time and annoys the pig”

This is a short book but packed full of insight.   142 more words

Book Review

Remember Your Strengths

Having some time for myself on this fine Saturday has reminded me of the joy of thinking and reading. And through these actions I’ve also remembered the joy of writing as well. 305 more words

Growth