Tags » TRAN

CỬA HÀNG FLAGSHIP RICHARD JAMES – LONDON, ANH

Richard James Flagship mới là chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn ở Savile Row. Các không gian bán lẻ này trên Savile Row, các cửa hàng mới, cung cấp cho khách hàng một cách tiếp cận toàn diện hơn về thiết kế những nơi bán lẻ hàng hóa được nêu trong các tính năng thiết kế đơn giản, táo bạo và kỳ quặc. 489 more words

THIẾT KẾ CỬA HÀNG

Tran on New Girl is My Favorite

For those poor, uneducated souls, Tran is the old Asian man that Nick talks to on a park bench when he needs advice. Tran does not say anything, he just looks at Nick with this nice, close-lipped, smile, and Nick responds as if Tran is giving the best advice in the world. 151 more words

Television

MS SQL Query to find and remove uncommitted or open transactions

Sometimeswe will face the issue that the SQL transactions is not committed / rollback,due to this we can’t perform any further operation on the table which are underthe open transaction. 32 more words

Asp.Net