Tags » Tré

"Đừng cãi cha mẹ!"

Nhân một ngày nhớ nhà chả vì gì cả, muốn viết cái gì đó. Và nó chính là cái tiêu đề kia.

Một câu đơn giản với 4 chữ: “Đừng cãi cha mẹ”, nhưng gần 20 năm tôi mới thốt ra được. 3,991 more words

Trẻ

Crispy T rounds of season one on Tropic of Gemini Episode 10

Crispy T has closed season season of his Drum & Bass project of mixes with Tropic of Gemini Episode 10 which is available on Mixcloud and Audiomack (free download).

Music

Unleashing the Unfathomable Power of Neurogenic Tremors

I continually tell my three year old that our body has an amazing ability to heal itself, this is usually followed up by my lecture on the importance of eating fresh fruit and vegetables to fuel our body’s ability to heal and her eyes subsequently glazing over as she dreams of lollipops and ice-cream. 1,296 more words

Depression

Green Day: Tre!

2012

Tre! is the third album in the trilogy of albums that Green Day released in 2012. This one sounds and feels much less chaotic than… 146 more words

Music

Hòa Lạc 28 ngày đêm

Mình viết bài này khi đã trở về từ Hòa Lạc được đúng một tuần. 1,519 more words

Tùy Bút