Tags » Tregu I Punës

Papunësia - Shifra që na bëjnë të mendojmë

Para pak ditësh EUROSTAT publikoi të dhënat më të fundit mbi tregun e punës në vendet e BE-së. Shkalla mesatare e papunësisë në 28 vendet anëtare ishte… 224 more words

Rinia

Me Sytë nga Bujqësia

Gjatë një vizite në qarkun e Vlorës vizituam zona bujqësore me mundësi zhvillimi në fushën e agrobiznesit dhe frutikulturës. Potenciali i tyre është ngushtësisht i lidhur me turizmin. 610 more words

Tregu I Punës

Kur të rinjtë dhe tregu i punës nuk i flasin njëri tjetrit

Sot, sipas Analizës së Nevojave për Aftësi rezulton se ndërsa në Shqipëri ekziston një tendencë e përgjithshme në rritje e punësimit (sidomos tek bizneset e mesme dhe të mëdha), thujse… 275 more words

Rinia

Understanding the Basics: A market that holds back women and youth

Labour market data in Albania suggest that the economic growth experienced during the last two decades has not been translated into significant labour market improvements. In the first quarter of 2015, labour force participation rates remained below European averages, with women’s participation rates significantly lower than men’s (54.2% and 72.2% respectively). 184 more words

Rinia

PUNA E SHQIPTARËVE NË ITALI (I)

Nga viti i eksodit e deri më sot, tregu italian i punës është transformuar thellë, por edhe shqiptarët i janë përshtatur mirë, natyrisht duke ndryshuar edhe ata. 700 more words

Sociologji