Tags » TRO Och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE

--B R Y S S E L

Så var det då dags igen för ett nytt vedervärdigt, muslimskt- salafistiskt/islamistiskt terrorattentat, denna gång mot civilbefolkningen i ”Europas huvudstad” ,Bryssel. Och som vanligt åberopade attentatsmännen Allah genom att ropa Allahu akbar, Gud är stor. 238 more words

***Tänkvärt citat från "ENAD värld"

Från omslaget till  Focolarerörelsens kvartalstidskrift ENAD värld  2016/1 hämtar jag följande tänkvärda citat : Fred kan bara nås om vi ser rikedomen i att vara olika

Påvebesök i Lund 31 oktober

Den 31 oktober, reformationsdagen, kommer påven Franciskus till Sverige. Besöket görs i Lund med anledning av att katoliker och lutheraner där tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen som genom olika arrangemang i fredlig, ekumenisk anda planeras att högtidlighållas gemensamt 2017. 133 more words

***Framsteg inom ekumenik

Vi är inne i  den ekumeniska böneveckan, och den påminner oss  kristna starkt att  riva murar och bygga broar mellan  kristna samfund och kyrkor samt att förnya och hålla den teologiska dialogen levande. 126 more words

***Inför Världsböndagen för FRED den 1 januari 2016

Efter ett ovanligt krigs- och konfliktfyllt år 2015 är det extra viktigt med många olika former av aktivt engagemang för fred och positiva konfliktlösningar. Världsböndagen för fred den 1 januari 2016 sätter freden i fokus och är för många av oss ett exempel på engagemang. 64 more words

Livsstil Och Kultur

NYCKELORD FÖR 2016 = D E E S K A L A T I O N

Sällan har vi samtidigt omgivits av så många allvarliga kriser. En del av dem har också stor potential att snabbt utvecklas till något ännu mycket värre. 246 more words