Tags » TRO Och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE

Positivt initiativ i konflikttyngd tid......

Citat från Euractiv.com:

Pope Francis invited Roman Catholics and members of all other religions on Sunday (4 February) to observe a day of prayer, fasting and initiatives for peace on 23 February, urging everyone to ‘say no’ to violence and conflict. 33 more words

Beklämmande är ordet......

Turkiet har trots internationella protester gått till militär offensiv mot kurderna,YPG, i Afrinområdet i Syrien.Detta innebär på flera sätt en mer allvarlig och komplicerad situation i landet. 70 more words

GRUNDBULTAR ATT RESPEKTERA

Citat från radiovaticanas webbsajt: Eftersom alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, måste nationerna hitta icke-våldsamma lösningar mot konflikter och svårigheter, sa påven Franciskus när han på måndagen tog emot de ackrediterade ambassadörerna vid den Heliga Stolen för det årliga mötet i början av året……. 63 more words

***TUNGT budskap i klimatdebatten !

Citat från katolska tidskriften Signum:

Påven: Ingen får förneka följderna av klimatförändringen

Påven Franciskus har krävt en kraftfull ekologisk kursändring. Förstöringen av miljön kommer att få ”dramatiska” konsekvenser för människan. 107 more words

Ekumeniska vespern positivt fortsatt steg mot synlig kristen enhet

Söndagens TV-utsändning från ekumeniska vespern visar tydligt på att närmandet mellan romerskt Katolska Kyrkan och de lutherska kyrkorna som Svenska Kyrkan efter den stora ekumeniska reformationsminnes gudtjänsten i Lund för ett år sedan tar nya viktiga steg framåt. Välkommet!

^^Trumps avhopp från Parisavtalet och sågning av Obamas miljöskydd slår redan tillbaka........!?

Senaste veckan har vi fått en mängd information i olika medier om den fruktansvärda orkanen Harvey som med stor kraft slagit till mot och orsakat en ENORM förödelse i delstaterna Texas och Louisiana. 126 more words