Tags » TRO Och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE

^^Trumps avhopp från Parisavtalet och sågning av Obamas miljöskydd slår redan tillbaka........!?

Senaste veckan har vi fått en mängd information i olika medier om den fruktansvärda orkanen Harvey som med stor kraft slagit till mot och orsakat en ENORM förödelse i delstaterna Texas och Louisiana. 126 more words

***Olika kristna råd med dramatiskt olika konsekvenser för koreakonflikten

Citat från DN:s nätupplaga 2017-08-09 : Pastor Robert Jeffress, en av president Donald Trumps rådgivare i evangeliska frågor, säger i ett uttalande att presidenten har moralisk myndighet att oskadliggöra nordkoreanske ledaren Kim Jong Un. 252 more words

*Snabba på ratificeringen av angeläget FN-avtal om totalförbud mot kärnvapen!!

Citat från inlägg  DN.debatt 2017-07-19:

Fredagen den 7 juli utbröt jubel på FN:s högkvarter i New York när 122 stater röstade igenom ett avtal som förbjuder kärnvapen. 58 more words

VIKTIG framställning till EU........

En i synnerhet i dagens spända världsläge vikttig framställning har gjorts av KEK till EU (citat från Katolska Kyrkans sajt):

Den ekumeniska Europeiska kyrkokonferensen, KEK ber EU i ett meddelande att stärka sin roll som fredsidkare och för försoning och undvika militära medel. 20 more words

Bra för Sverige, Bra för Vatikanen samt Bra för ekumeniken och för internationella fredsarbetet

Vatikanens “uppgradering” i Sverige genom den påvliga utnämningen av biskop Anders Arborelius till kardinal kan få ett flertal positiva följder och välkomnas av många.

Av särskild betydelse med tanke på Sveriges  viktiga roll inom FN:s säkerhetsråd och inom EU är graden av samsyn med Vatikanen i freds-, miljö- klimat- och integrationsfrågor . 69 more words