Tags » Tu Khoa

Mật độ từ khoá lý tưởng cho SEO

Matt cutts chia sẻ về mật độ từ khóa lý tưởng của một trang. Nó giải quyết vấn đề về việc liệu mật độ lý tưởng của từ khoá xuất hiện trong một trang là 0,7%, 7% hay 77% hay một số khác: 711 more words

SEO

Cách thức tạo từ khóa (keyword) trên báo điện tử Việt Nam

Theo từ điển Anh – Việt của NXB TPHCM, lưu chiểu và xuất bản năm 2002, Keywords có nghĩa là từ khóa, từ chính, từ có tính chất xuyên suốt, chính xác trong một bảng mực lục.  1,071 more words