Matt cutts chia sẻ về mật độ từ khóa lý tưởng của một trang. Nó giải quyết vấn đề về việc liệu mật độ lý tưởng của từ khoá xuất hiện trong một trang là 0,7%, 7% hay 77% hay một số khác: 711 more words