Tags » Tuki

Không được vì một hòn đá nhỏ mà từ bỏ cả con đường
Không được ngừng cố gắng

Tuki

Dù minh đã hiểu, đã đật được nó rồi nhưng vẫn phải luôn luôn cố gắng. Vì duy trì không phải là một điều dễ dàng

Tuki

[14.02.16] A little of crush

<

p style=”font-family:palatino linotype;font-size:14.5PX;line-height:160%;”> 1,033 more words

Tuki

Arunachal update - Prez's rule faces SC hearing as Congress challenges the decision

Newsroom24x7 Desk

New Delhi : Arunachal Pradesh, which was taken under President’s rule on the ruling BJP-led NDA government’s advice, is now facing a decision-falter challenge at supreme court from Congress. 485 more words

India

Tôi biết điều gì kích thích tôi, khiến tôi thoải mái, nhưng lại khônh chủ động tìm kiếm nó
Lạ thật! Lạ thật!!!!!!!!!

Tuki