Thói quen là cái ta biết là không nên nhưng vẫn làm.