Natatakot ako.
Hindi sa umaalingawngaw na putok ng mga baril
O sa mga bombang nakatanim
Kundi sa mga salitang hindi pinag-isipan
Sa bawat utos at galaw na ‘di tinimbang… 62 more words