Tags » Tutorijali

Pascal: Nizovi (Arrays)

Nizovi su, kako im samo ime govori, elementi u programiranju koji sadrze sredjeni niz podataka. To mogu biti brojevi, stringovi, bajtovi itd. Nizovi se definisu u var bloku a zatim inicijalizuju pre koriscenja, tako sto se ispunjavaju nekim standardnim podacima. 289 more words

Tutorijali

Pascal: Loo(m)povanje plus

Drugi text o lupovima odvajamo zbog preglednosti. Ovde cemo obraditi jos nekoliko korisnih stvari vezano za Pascal petlje. To su brojanje unazad, brojanje na preskoke i petlja u petlji. 242 more words

Tutorijali

Pascal: Loo(m)povanje

Petlje ili lupovi su strukture u programiranju koje nam omogucavaju da delove koda ponavljamo vise puta na kontrolisan nacin. U Pascalu, slicno kao i u drugim programskim jezicima, postoji tri tipa petlji. 200 more words

Tutorijali

Pascal: Tok programa

Slicno kao i u drugim jezicima, tok programa se u Pascalu najcesce kontrolise pomocu if / then strukture. U koliko se nakon then nalazi vise komandi, otvara se novi begin / end blok. 218 more words

Tutorijali

Blender tutorijal 07 - Meta's Massivest Materials Library Addon

Kratak prikaz dodatka Meta’s Massivest Materials Library Addon za Blender.

Open Source

Pascal: Tipovi i uniti

Types i Units su jos dva elementa koja se u Pascal programu definisu pre pocetka izvrsenja glavnog dela u bloku begin/end. Tipovi omogucavaju jednu specificnost Pascala da definise svoje soptsvene tipove podataka, izvodeci ih iz standardnih. 273 more words

Tutorijali