Tags » Tutorijali

Felix GP-kanal

Felix GP je kanal na youtube koji se pretezno bavi gameplay-om,ali  i sa ponekim tutorijalom.

Kako ovaj relativno nov kanal uspeva da dobije 1000+ pregleda na pojedinim klipovima? 61 more words

Pascal: Loo(m)povanje

Petlje ili lupovi su strukture u programiranju koje nam omogucavaju da delove koda ponavljamo vise puta na kontrolisan nacin. U Pascalu, slicno kao i u drugim programskim jezicima, postoji tri tipa petlji. 200 more words

Tutorijali

Pascal: Tok programa

Slicno kao i u drugim jezicima, tok programa se u Pascalu najcesce kontrolise pomocu if / then strukture. U koliko se nakon then nalazi vise komandi, otvara se novi begin / end blok. 218 more words

Tutorijali

Blender tutorijal 07 - Meta's Massivest Materials Library Addon

Kratak prikaz dodatka Meta’s Massivest Materials Library Addon za Blender.

Open Source

Pascal: Tipovi i uniti

Types i Units su jos dva elementa koja se u Pascal programu definisu pre pocetka izvrsenja glavnog dela u bloku begin/end. Tipovi omogucavaju jednu specificnost Pascala da definise svoje soptsvene tipove podataka, izvodeci ih iz standardnih. 273 more words

Tutorijali

Detekcija CMSova

CMSovi su zanimljiva tema u koju necemo ovde dublje ulaziti. U najkracem, radi se o komplexnim sajt sistemima, najcesce napisanim u PHPu uz podrsku MySQL baze. 181 more words

Tutorijali