టాప్ ట్రెండ్ ను క్రియేట్ చేస్తున్న సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్

గబ్బర్ సింగ్ లో నేను ట్రెండ్ ఫాలో అవను సెట్ చేస్తాను అంటూ ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ కు సంబంధించిన ప్రతీ విషయంలో అదే కనిపిస్తోంది. గత కొద్ది రోజులుగా, సోషల్ నెట్.……Read More…….