Mula noon hanggang ngayon, ang buong linggong pagdiriwang ng tradisyon ng UPLB Feb Fair ay isang paghahayag hindi lamang ng makulay na kultura ng pamantasan ngunit pati na rin ng lumalakas at lumalawak na alyansa ng sangkaestudyantehan. 187 more words