Babala: Ito ay isang nag-aaLAB na LETTER. Maaari kang mapaso ng kakornyhan nito. Gayunpaman, ito ay galing sa kaibuturan ng puso ng may artikulo.

Dear Anonymous, 688 more words