Tags » Unofficially Yours

Dear Anonymous

Babala: Ito ay isang nag-aaLAB na LETTER. Maaari kang mapaso ng kakornyhan nito. Gayunpaman, ito ay galing sa kaibuturan ng puso ng may artikulo.

Dear Anonymous, 688 more words

Book Review: Unofficially Yours by Ayushi Jain

What do you think of friendship? Is it synonymous to love? Can you spend your whole life with your best friend? Do you value friends more than your life? 446 more words

Book Review