Tags » Usaha Tangga Kejayaan

Usaha Tangga Kejayaan

Usaha tangga kejayaan. Disusuli juga dengan doa kepada yang ESA.

Usaha Tangga Kejayaan

 

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras ( untuk urusan yang lain. (Surah Asy-Syarh – ayat 7)

Ikramah, Ridwan dan Farhan memandang antara satu sama lain. 2,170 more words

Cerpen