Tags » User Manual

Brukerveiledning Gimp: Gif-animasjon

Her har jeg tatt utgangspunkt i kompetansemål etter 10. årstrinn.
Inn under visuell kommunikasjon skal elevene kunne bruke ulike funksjoner i bilde-behandlingsprogram.

De skal også kunne designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon.

Brukerveiledning_GIF_Gimp
Gimp