Tags » Us/uk

omegaverse AU: usuk & canada

I’m reading a fic called ‘subscription to love’ by 01blackcat02 and I got to the caught you jerking off to my porn videos starring me part and had to take a break. 54 more words

Alternate Universe

VIOLET

Author : PureBlood
Rating : G
Genre : Angst,SA
Pairing : USUK (Axis Power Hetalia)
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi và có lẽ họ cũng chẳng thuộc về nhau… 2,338 more words

Five times Captain America met his Country

Five Times Captain America Met His Country

Năm lần Captain America gặp Tổ quốc của anh ấy

viết bởi Gecko Osco

chuyển ngữ bởi… 15,785 more words

Fanfiction

Lying on that Sound, Tonight | Chapter 1

Read Description here.

Chương 1

 

Alfred lắng nghe âm thanh của chiến tranh vọng đến từ bên kia thế giới, và vẫn giữ nguyên quyết định không tham chiến. 4,611 more words

Fanfiction

Lying on that Sound, Tonight | description

Lying on that Sound, tonight

Khuya nằm bên tiếng đạn rơi

viết bởi stardropdream

chuyển ngữ bởi myeongi

PG-13 rated | flangst

Axis Powers Hetalia – Alfred F. 267 more words

Fanfiction

[USUK][dj] KNOCK UP SWEETIE (DÍNH BẦU)

England đang mang thai sao ?? America của chúng ta sẽ biết phải xoay sở như thế nào đây TT A TT

(Warn: nội dung truyện có 1 chút hư cấu =)) ) 23 more words

Hetalia