Tags » Us/uk

VIOLET

Author : PureBlood
Rating : G
Genre : Angst,SA
Pairing : USUK (Axis Power Hetalia)
Disclaimer : Họ không thuộc về tôi và có lẽ họ cũng chẳng thuộc về nhau… 2,338 more words

Lying on that Sound, Tonight | Chapter 1

Read Description here.

Chương 1

 

Alfred lắng nghe âm thanh của chiến tranh vọng đến từ bên kia thế giới, và vẫn giữ nguyên quyết định không tham chiến. 4,611 more words

Fanfiction