Tags » Vatten

Prov 2a Varning för vatten

Efter att ha gjort en tredimensionell skiss av ståltråd och garn, skulle jag prova att göra en hand i gips eller lera. Eftersom den skulle stå i vattnet, så var jag osäker på vilket lera jag skulle använda. 860 more words

Take a seat and enjoy the view

Some days are hard. For me, visiting Mother Nature usually makes me feel a whole lot better about things. 10 more words

Photography

The perfect artist Mother Nature

Just look at this ice formations that the photographer Ingrid Benson found the other day.

Thanks Ingrid for letting us all see Mother nature’s artwork. 7 more words

Photographs