Tags » Vcs

Git branching, merging & rebasing (Spoon-Knife repo example)

This post will go over some examples for branching, merging and rebasing using GitHub’s Spoon-Knife repository.

Fork & Clone repository

  1. Fork the Spoon-Knife repository from GitHub…
  2. 1,294 more words
Open Source

Психолошки особености на боите

Ефектот на електро- магнетната радијација на светлото врз расположението и однесувањето на луѓето и не е толку под  влијание на кутурата, полот и староста, како што вообичаено се мисли. 6 more words

VCS

Палачинки или Chandeleur традиција

Палачинките се типична француска храна на регионот Бретања,северно- западна Франција. На втори Февруари сите јадат палачинки :слатки или солени, со фамилијата или со
пријателите.

Рецепт за 4 особи 8 more words

VCS

Црквата Св. Пантелејмон- убави фрески во сликовито опкружување

Црквата Св.Пантелејмон е лоцирана во селото Горно Нерези на планината Водно. Ова е омилено место за излети на граѓаните на Скопје бидејќи има прекрасен панорамски поглед на главниот град на Македонија. Оваа црква од дванаесеттиот век е позиционирана во манастирски комплекс. На натписот врз влезниот портал е напишано дека црквата и манастирот  биле изградени по порачка на Алексеј Први Комнен, и сè ова било посветено на Св. Пантелејмон, заштитникот на лекарите. Ова е период кога стабилноста во Византиската Империја опаѓала.

VCS

Втор дел "Young Active Europeans " - Крижова, Полска

Во периодот, од  12.2.2017 до 19.2.2017 Димитар Таневски, Кристијан Тевчев и Ангела Рајчевска , како претставници на Волонтерски центар Скопје, учествуваа на вториот дел од проектот  Young Active Europeans во Крижова, Полска.

VCS

Psychological Properties Of Colors

It is the effects of the electro-magnetic radiation of light on human mood and behavior – a universal, psychophysical reaction, which is not as heavily influenced by culture, age and gender as is generally thought. 467 more words

VCS

Mindfulness

First of all, what is it „mindfulness“ and why is it useful?

Mindfulness means knowing directly what is going on inside and outside ourselves, moment by moment. 485 more words

VCS