Tags » Vetenskap

Sömnproblem under småbarnstiden: God natt, min skatt

Inledning

En god natts sömn är essentiellt för människans psykiska välbefinnande. Sover man för lite frestar det hårt på kroppen. Vid trötthet drabbas vi ofta av koncentrationssvårigheter, irritabilitet, stresskänslor och hunger, beroende på att våra biologiska mekanismer störs ut. 2,987 more words

Samhälle

Första forskarträffen av Spanska forskares förening i Sverige

30 april, 2015. KL 9:00-17:30. Instituto Cervantes

Instituto Cervantes samarbetar med den ideella föreningen Spanska forskares förening i Sverige (SFFS) för att för första gången anordna detta viktiga evenemang. 169 more words

Fecha

Vetandet övertrumfar medvetandet

Vårt medvetande är begränsat,

inte till det vi vet,

för vetandet ökar med kosmisk fart,

utan till det vi förmår uppfatta.

Selektiviteten i vårt medvetande… 27 more words

Vetenskap

What Is The Universe?

Is it a hologram or a computer simulation? It might be!

Science And Space

#SCIENCE: Scientists At CERN Hopes To Make Contact With Parallel Universe In Just A Couple Of Days #VETENSKAP

The staggeringly complex LHC ‘atom smasher’ at the CERN centre in Geneva, Switzerland, will be fired up to its highest energy levels ever in a bid to detect – or even create – miniature black holes. 26 more words

Science And Space

#SCIENCE AND #SPACE: Does The Earth Have A Second Moon?

According to Duncan Forgan, a researcher at the University of St. Andrews, it has. He has recently wrote about an object called 3753 Cruithe, which he refers to as the “second moon”. 56 more words

Science And Space