Tags » VGA

Sharing Your Laptop Screen With Your TV!

I don’t have a tablet or internet television and I want to stream video from my laptop to my TV. How do I do that? 530 more words

How-To

Pengenalan Perangkat Keras

Beberapa perangkat keras pada sistem operasi Windows antara lain Keyboard, Mouse, Sound, Screen Resolution, VGA, RAM, Processor, LAN, dan Printer. Berikut ini beberapa penjelasan mengenai beberapa perangkat keras tersebut: 551 more words

Tugas

Pengenalan Perangkat Keras pada Windows 7

Berikut akan dibahas mengenai pengaturan perangkat keras pada sistem operasi widows 7, diantaranya yaitu keyboard, mouse, sound, screen resolution, VGA, RAM, processor, LAN dan printer. 635 more words

Ilmu Komputer

(News Corner) BIOSTAR Expands Range of VR Gaming Ready Products with GeForce GTX 1070 Graphics Card

More BIOSTAR graphics card options to experience Virtual Reality and Ultra High-Definition Games

September 5th, 2016, Taipei, Taiwan – BIOSTAR is proud to announce its latest graphics card for gamers and VR enthusiasts, the BIOSTAR GeForce GTX 1070. 527 more words

BIOSTAR

(Taegi) Đơn phương (6)

– Em tỉnh rồi à?

Hye Jin đưa tay dụi mắt, mơ màng nhận ra bóng hình vốn khắc sâu trong trí nhớ đang đứng ngược nắng. 2,169 more words

Bts

(Taegi) Đơn phương (5)

Tấm ván tựa vào bản lề, trượt một vòng cung xinh đẹp trên sàn bằng gỗ thông, dần dần hé mở cho ánh sáng rực rỡ tràn vào. 2,446 more words

Bts

Type of cables:

VGA cable:
Short for Video Graphics Array, VGA is a popular display standard developed by IBM and introduced in 1987, and it is most commonly used to link computers with monitors. 142 more words

Computer