kamu tau nggak? kalo muhammad taha al junaid sekarang sudah beranjak dewasa lihat saja ketika beliau jadi imam shalat…..baarokallohufiih