Tags » Vietnam Economy

Asia’s About to Spawn a New Tiger Economy: Good Morning, Vietnam

(Bloomberg) — Perched along one of the world’s most crucial shipping routes, and with a young and growing population, Vietnam is — once again — being tipped for economic lift-off, after years of disappointment. 1,102 more words

Business News

Ho Chi Minh City. The Modern Asia.

“Where i am? Bangkok? Singapure?.. Saigon!”

We got deeply surprised about Ho Chi Minh City, still called by locals Saigon, so modern and so advanced! 225 more words

Vietnam

Chính phủ tiếp tục ưu tiên “ổn định vĩ mô” trong 2015

Thủ tướng báo cáo Quốc hội nhu cầu đầu tư cho quốc phòng an ninh rất lớn nhưng nguồn lực còn rất hạn hẹp…

Khó khăn thách thức là rất lớn, bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều thách thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, sáng 20/10. 1,402 more words

Economic Policy