Tags » Vietnam Economy

Going to a workshop

// Bài viết có yếu tố “đụng chạm”, cân nhắc trước khi đọc. Có gì thì tranh luận trên đây. Sẵn lòng thôi.

Cuối tuần trước, đi hội thảo tư vấn cho sinh viên của UEH Connected, nghe bác General Consul của Canada nói: “Vietnam Economy has been growing rapidly for twenty years (nói ba bốn câu về ý này thấy xài lặp lại mỗi từ rapidly, haizz).” Chắc hồi học ở high school bác ấy không học kỹ Mathematics và Literature cho lắm. 255 more words

Writings

Hoi An & An Bang 10.13.16

Perhaps more than any other country I will visit, Vietnam’s economy is growing and the pace is fast. GDP growth in the last quarter was… 647 more words

Vietnam