Tags » Vogels

Winter Guests... Wintergasten...

…have arrived :-) These pictures are taken through the fly screen – that’s why they look a bit like newspaper prints ;-)

…zijn aangekomen :-) Deze foto’s zijn door mijn vliegenraam getrokken – vandaar dat ze wat op krantenfoto’s lijken ;-)

Photography/Fotografie

Van wat komen gaat ...

~

Kauwtjes in de wind
Als bladeren met richting
Dansend, spelend
Nooit vervelend
Vertellen ze elkaar
Van turbulente tijden
Van wat komen gaat
In vlagen… 6 more words

De Wadden

Tegels eruit, tuin erin

In mei verhuisden we naar een super fijn nieuwbouwhuis. Het viel me al direct op dat de meerderheid van de wijk een (nagenoeg) volledig bestrate voortuin heeft. 568 more words

Wetenschap

The British Garden: Life and Death on Your Lawn

The British back garden is a familiar setting, but underneath the peonies and petunias is a much wilder hidden world, a miniature Serengeti, with beauty and brutality in equal measure. 255 more words

Gardening