Tags » Vwo

1Q18 ETF Trade Universe

Every quarter I generate a list of ETFs that I’ll use to watch for trade opportunities for the next 3 months. I start with the 100 largest unlevered ETFs then sort them by total returns and volatility. 168 more words

DIA

Your $10 multiply here

We reaches out to intellectually handicapped individuals aged between 16 and 55. Many of the people we serve have either been born with, or acquired disabilities including: … 122 more words

VWO-leerlingen op bezoek in Rome

Op 5 april jongstleden kwamen leerlingen van de RSG Noord Oost-Veluwe naar de lezing van Tessa Vrijmoed luisteren. Samen met hun docenten en enkele studenten van een naburige school leefden de atheneum-leerlingen zich onder andere in typisch Romeinse situaties in en leerden ze wat straattaal. 83 more words

Italie