Tags » Weird News

ေလလြင့္ေခြးမ်ားကိုကယ္ဆယ္ရင္း သန္းၾကြယ္သူေဌးမွ လူမြဲျဖစ္သြားသူ

အသက္ ၂၉ ႏွစ္တြင္ ၀မ္ယန္သည္ တစ္သက္တာအတြင္း လူအမ်ားစုထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ရွာေဖြရရွိဖူးသည္၊ ဆံုးရႈံးဖူးသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ က်ီလင္ျပည္နယ္ ခ်န္ခြ်န္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာသံမဏိစက္ရံုတစ္ခုျဖင့္ သန္းၾကြယ္စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ သားသတ္သမားမ်ားထံမွ ေခြးမ်ားကို ကယ္ဆယ္ရန္ ပိုင္ဆိုင္မႈအားလံုးကို အသံုးျပဳခဲ့သျဖင့္ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈဟူ၍ ျပားေစ့မွ်ပင္မရွိေတာ့ေပ။

ယန္သည္ ေခြးမ်ားကို အသက္ေဘးမွ ကယ္ဆယ္ျခင္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း၏အိမ္ေမြးေခြးေပ်ာက္ဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ အၾကံေပးခ်က္ျဖင့္ အသားေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ သြားေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည္။ ၄င္း၏ေခြးကို မေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ္လည္း သတင္းတစ္ပတ္ခန္႕လွည့္ပတ္ရွာေဖြေနခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခံေနရသည့္ အျခားေခြးမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ယန္မွာ စိတ္ႏွလံုးေၾကကြဲခံစားခဲ့ရျပီး ေခြးမ်ားကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသဆံုးျခင္းမွ ကယ္ဆယ္ေပးႏိုင္ရန္ သားေရာင္ဆိုင္မွ ေခြးမွန္သမွ်ကို ၀ယ္ယူရန္ သံဌိဋာန္ခ်ခဲ့ေတာ့သည္။

အိမ္တြင္ေနရာစရာေနရာမရွိေတာ့သည္အထိ ေခြးမ်ားကိုဆက္လက္၀ယ္ယူေနခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ သံမဏိစက္ရံုကို ရွင္းလင္းကာ ခ်န္ခြ်န္းတိရိစာၧန္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ေခြးေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို အသက္ကယ္တင္ခဲ့ျပီး အမ်ားစုကို ေခြးခ်စ္သူမ်ားက ေမြးစားခ့ဲၾကျပီျဖစ္သည္။ `အခုစခန္းမွာ ေခြး ၂၁၅ ေကာင္ရွိပါတယ္။ အမ်ားစုက သားသတ္ရံုေတြကလာၾကတာျဖစ္ျပီး လုပ္အားေပးေတြက ကယ္ဆယ္ျပီး ဒီကိုေခၚလာေပးတာပါ ´ ဟု ၀မ္ယန္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

` ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေခြးေကာင္ေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ စခန္းမွာ ထားဖူးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ားစုက ေမြးစားခံလိုက္ရပါျပီ ´ ဟု ၄င္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေခြးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ပိုင္ဆိုင္သမွ်အားလံုးကို အသံုးျပဳခဲ့သျဖင့္ ၀မ္ယန္မွာ ယခုအခါတြင္ အေၾကြးပင္တင္ေနျပီျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ထို႕အတြက္ ေနာင္တရျခင္းမျဖစ္ပဲ ၾကမ္းတမ္းသည့္ေဆာင္းရာသီတြင္ ေခြးမ်ားကို ေႏြးေထြးစြာထားႏိုင္ရန္အတြက္သာ စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၀မ္ယန္သည္ ေခြးမ်ားအတြက္ ပိုမိုေႏြးေထြးသည့္ေနရာႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို အမွန္တကယ္ပင္ လိုအပ္ေနသည္။ သင့္ေတာ္သည္အေႏြးဓါတ္မရွိပါက တိရိစာၧန္မ်ားအေနျဖင့္ က်ီလင္ျပည္နယ္၏ ေဆာင္းရာသီကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းပါးလွသည္။

ပိုင္ဆိုင္သမွ်ေငြေၾကးအားလံုးကို သံုးစြဲခဲ့ျပီး အေၾကြးမ်ားတင္ကာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း ၀မ္သည္ လူအမ်ားက ၄င္းအား သနားျခင္းကို မလိုခ်င္ေပ။ ` ကြ်န္ေတာ္ ပိုက္ဆံမလိုပါဘူး။ ေခြးေတြအတြက္ အိမ္တစ္လံုးေဆာက္ေပးႏုိင္ဖို႕ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းေတြ လွဴၾကပါေစလို႕ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္ ´ ဟု ၄င္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

OddityCentral

Weird News

Catholic Diocese investigates after communion wafer appears to bleed for days

KEARNS, Utah — Some are calling it a miracle. A discarded communion wafer is now under investigation by the Catholic Diocese of Salt Lake City after it appeared to be bleeding for days. 285 more words

National/World News

Utah Catholics Investigating After Wafer Appears to Bleed 3 Days After Communion

KEARNS, Utah — The Catholic Diocese of Salt Lake City is investigating an event that some are calling a miracle inside the Saint Xavier church in Kearns. 290 more words

Watercooler

Man ‘stabbed parents over fast food’

A MAN has allegedly killed his father and stabbed his mother after they ordered fast food but didn’t get any for him.   32-year-old Ronald Pritchett allegedly stabbed his parents Fortunato and Renitta Pritchett at their home in Louisiana. 160 more words

Public

check out this Nativity scene made entirely from cheddar cheese

mmmmmmmm cheese! Holy cheese!
This yummy looking cheese filled masterpiece took only 5 days to build. The woman used 40 kg (88 lb) of chetter cheese. 97 more words

Weird News

A Cheesy Nativity (literally)

“Baby Jesus and the Wise Men say cheese”,

But this isn’t a photo if you please,

No the nativity has been made out of cheddar, 58 more words

Poetry

New Underwear Makes Your Private Parts Smell Like Bacon! [PICS]

We all love bacon, but would you want your private parts (or your significant other’s) to smell like bacon? These new underwear will make it happen! 80 more words

Features