Tags » Werkgever

Ontslag door berichten op Facebook

Vorige week werd vonnis gewezen in een zaak waarin een werkneemster op staande voet werd ontslagen wegens het plaatsen van een aantal berichten op Facebook na een conflict met een leidinggevende. 222 more words

Aruba

17 vragen op een sollicitatiegesprek ...

17 vragen op een sollicitatiegesprek …

Vertel me over wie u bentWat wil u over mij weten? Over mijn opvoeding en onderwijs is niet veel te zeggen, die zijn rimpelloos verlopen, en mocht dat niet zo zijn geweest, dan betwijfel ik of u dat zal verstaan.

38 more words
Geen Categorie

Verruiming toepassingsgebied Arbeidsverordening

Vanaf 1 januari 2016 zullen meer werknemers in Aruba een beroep kunnen doen op de bepalingen van de Arbeidsverordening 2013 (“AV 2013”).

Conform artikel 3 van de AV 2013 geldt dat de bepalingen van deze landsverordening niet van toepassing zijn op werknemers die meer verdienen dan een bepaald bedrag bruto per jaar. 178 more words

Aruba