Tags » Werkgever

Werknemers hebben ook verplichtingen

In de praktijk, maar ook tijdens persoonlijke gesprekken, heb ik vaak meegemaakt dat werknemers weinig of geen aandacht besteden aan de vraag wat hun verplichtingen zijn als werknemers. 277 more words

Labor Law

Obesitas en ontslag: een gewichtige kwestie

Het is inmiddels al jaren bekend:  “we” worden steeds dikker, en volgens het RIVM is zelfs de helft van de Nederlanders te zwaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de termen ‘zwaarlijvigheid’ en ‘obesitas’ steeds vaker een rol spelen in de rechtszaal. 726 more words

Employment

Uitzendbureaus / Temp agency

Het is crisis.
Ik solliciteer me suf. Al jaren.
De markt zou aantrekken.
Ik reageer op alles wat los en vastzit. Dat vinden werkgevers niet leuk. 1,373 more words

Daily Life

Meer bescherming voor de payrollwerknemer

Voor de positie van payrollwerknemers is de afgelopen jaren zowel in de politiek als in de rechtspraak regelmatig aandacht. Onder payrolling wordt in het algemeen verstaan de driehoeksrelatie waarbij een werknemer werkt onder leiding en toezicht van een opdrachtgever, maar waarbij de payrollonderneming optreedt als formele werkgever. 635 more words

Employment

Gezondheid en privacy

http://www.nu.nl/binnenland/3579248/verzekeraars-schenden-privacy-werknemers.html

Het zal je verbazen hoeveel bazen zich precies zoals deze verzekeraars gedragen, lak hebben aan privacy. Of aan ziekte.
Werknemers geen gelegenheid geven om te herstellen van een operatie, bijvoorbeeld. 675 more words

Opinion

Land Aruba dient zich aan het arbeidsrecht te houden

Op 14 oktober 2014 werd een beschikking gegeven in een procedure die een werkneemster begon tegen het Land Aruba als haar werkgever.

In deze procedure oordeelde de rechter (kort samengevat) dat ook het Land Aruba zich dient te houden aan de geldende arbeidswetgeving. 343 more words

Aruba