Tags » Werkgever

Duurkoop is goedkoop

Ik ben dol op mijn bijbaan. Op diegene hiervoor trouwens ook. Ik werkte in beide gevallen in een supermarkt, echter bij de eerste mocht ik enkel vakken vullen. 238 more words

Nederland

Werknemers Serlimar genieten minder arbeidsrechtelijke bescherming

Serlimar sui generis is een publiekrechtelijk lichaam dat onder andere als taak heeft het inzamelen en verwerken van afval en het onderhoud van gronden van het Land Aruba. 273 more words

Aruba

Werknemers hebben ook verplichtingen

In de praktijk, maar ook tijdens persoonlijke gesprekken, heb ik vaak meegemaakt dat werknemers weinig of geen aandacht besteden aan de vraag wat hun verplichtingen zijn als werknemers. 277 more words

Labor Law

Obesitas en ontslag: een gewichtige kwestie

Het is inmiddels al jaren bekend:  “we” worden steeds dikker, en volgens het RIVM is zelfs de helft van de Nederlanders te zwaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de termen ‘zwaarlijvigheid’ en ‘obesitas’ steeds vaker een rol spelen in de rechtszaal. 726 more words

Employment

Uitzendbureaus / Temp agency

Het is crisis.
Ik solliciteer me suf. Al jaren.
De markt zou aantrekken.
Ik reageer op alles wat los en vastzit. Dat vinden werkgevers niet leuk. 1,373 more words

Daily Life

Meer bescherming voor de payrollwerknemer

Voor de positie van payrollwerknemers is de afgelopen jaren zowel in de politiek als in de rechtspraak regelmatig aandacht. Onder payrolling wordt in het algemeen verstaan de driehoeksrelatie waarbij een werknemer werkt onder leiding en toezicht van een opdrachtgever, maar waarbij de payrollonderneming optreedt als formele werkgever. 635 more words

Employment