Tags » Wikipedia

Mclaren: A Journey Through Time

If you do not know, Mclaren is and has been a just brilliant automobile company. They have been engineering and manufacturing great (but quite expensive) cars for a whole 52 years now. 624 more words

History

Thor Benson: Why Wikimedia Just Might Win Its Lawsuit Over NSA Surveillance

 The National Security Agency and the Department of Justice are being sued by Wikimedia, the nonprofit organization that runs Wikipedia—the online encyclopedia whose articles can be written or edited by anyone. 951 more words

Militarism

April Fools' Day Facts

April Fools’ Day

(sometimes called April Fool’s Day or All Fools’ Day) is celebrated every year on the first day of April as a day when people play… 679 more words

Blogging

Researchers Create “Wikipedia” for Neurons .

The decades worth of data that has been collected about the billions of neurons in the brain is astounding. To help scientists make sense of this “brain big data,” researchers at Carnegie Mellon University have used data mining to create… 786 more words

MEDICINE

15 women who made a difference

This month, we invited the Wikimedia community to recommend high-quality Wikipedia articles about women and gender diversity, to celebrate International Women’s Day and WikiWomen’s History Month… 718 more words

Community

Վիքիպեդիա, հոդված #7 [Սարգիս Կասյան]

Եվս մեկ հոդված թարմացվեց հայերեն Վիքիպեդիայում` կապված հայ սոցիոլոգիայի հետ: Այս անգամ անդրադարձել ենք Սարգիս Կասյանին:

Կասյանը եղել է ժամանակի կարկառուն հասարակական գործիչներից, հարել է մարքսիստական սոցիոլոգիական մտքին, եղել է նախ ՍԴՀԿ անդամ, հետո` ՌՍԴԲԿ անդամ:

Կասյանի սոցիոլոգիական (և ոչ միայն) գործունեությանն ու ներդրումներին առավել հանգամանալից ծանոթանալու համար առաջարկում ենք կարդալ հոդվածը: (սեղմեք նկարի վրա)

սոցիոբլոգիա