På sjätte roten i Varberg år 1801 bodde enligt husförhörslängden ‘Kongl. Secret: Hr’ C Wikström som var 87 år gammal. Han hade hade bott i Varberg sedan åtminstone 1796 men det är inte kännt var han kom ifrån. 16 more words