Tags » Windows Live Essentials

More playing around with videos

Did you know you can download Windows Movie Maker for Windows 8? It’s still available as part of Windows Live Essentials.  (Heads up: DO make sure you get the correct download for your version of Windows. 178 more words

Windows 8.1

Testing Windows Live Writer of Essentials pack

Just came across this interesting piece of software which can help post the content to blogs from desktop software. Its part of the Microsoft essentials pack… 42 more words

Live Writer

Tải về Windows Live Writter 2012

Tôi rất thích dùng Windows Live Writter cho các bài viết của mình trên blog này và tôi cũng khuyến khích bạn dùng nó. Nếu bạn cũng thích, hoặc gợi ý cho tôi về 1 trình soạn thảo blog thú vị khác, vui lòng để lại lời nhắn bên dưới bài viết. 92 more words