Tags » Wordpress Plugins Tốt Nhất

YouTube WPress Videos Integration Plugin by CodeCanyon

YouTube WPress enables you to integrate not only single YouTube videos into your blog posts and pages, but also full YouTube channels and featured YouTube videos (Most Popular videos, Most View videos etc) that you can filter by date (weekly, daily, all time etc). 36 more words

WordPress Plugins

Plugins hỗ trợ hiển thị Avatar trong Google Rich Snippets Wordpress

Trong thời gian gần đây, giới SEO (Search Engine Optimization) đang rất quan tâm tới việc hiển thị Rich Snippets trên kết quả tìm kiếm của Google nhằm tăng tỷ lệ click lên link cũng như uy tín của thương hiệu, tác giả. 110 more words

WordPress Plugins