Việc chia cột ở mã nguồn mở wordpress.org thì quá đơn giản. Rất nhiều theme, kể cả plugin hỗ trợ tính năng này. Tuy nhiên khi bạn soạn thảo entry trên wordpress.com thì gặp phải vấn đề: Cách chia cột, chia cột như thế nào để hiện thị tốt? 335 more words