Tags » Wordpress Wednesday

Bakit Kailangang Puso ay Masaktan

Ang sakit ng ulo ko.

Ang init kasi. Nakakainis yung mga Briton. Binabalita pang may heatwave sa kanila eh anak ng teteng 32 degrees celsius lang pala. 259 more words

Tagalog

Site Evaluation

And, we’re back in WordPress to take a small break from the agonizingly tedious work being done on our final projects in this last stretch of school. 254 more words

Wordpress Wednesday