หรือขั้นตอนต่างๆ ในการรักษาและสมานแผลของผิวเราหมูได้สรุปขั้นตอนแบบคร่าวๆ ไว้ 3 ขั้นตอน (สรุปตามข้อมูลที่หามาได้) ตามนี้เลยครับ

Wound Healing Phases

  1. Inflammatory Phase ขั้นตอนแรกสุด เป็นช่วงเวลา 2 – 5 วันภายหลังเกิดบาดแผล ขั้นตอนจะมีมากมายแต่สำคัญๆ คือเม็ดเลือด (Platelets) จะมารวมตัวกันเพื่อช่วยอุดบาดแผลไว้ แล้วก็จะมีเม็ดเลือดขาวเข้ามาจับแบคทีเรีย และเศษเนื้อตายเพื่อทำลายสิ่งเหล่านี้ โดยในขั้นตอนนี้ผิวจะยังไม่มีการสร้าง Collagen ขึ้นมาจนกว่าจะเข้าไป Phase ที่ 2 (Proliferative)
  2. 30 more words