Tags » WRA

A Young Father's Journey

As a young man Adadume Magadlela watched his own family unit fall apart when his parents divorced when he was just nine years old when asked about his father’s role in his life, Ada took a few moments to reflect on the question and responded by saying ‘he is there but not here…do you understand?’. 345 more words

Official 2018-19 WRA LaunchX Club

I’m proud to announce that the LaunchX club at WRA for the 2018-19 school year has been accepted!

The LaunchX leadership team is looking for group leaders that can post on this website once in a while about their team’s progress and the great experience that you are having while doing their projects. 39 more words

The Fruit of the Spirit (SAMARENYO, WARAY: Bible NT)

SAMARENYO, WARAY: Bible NT

Galatians (Galacia) 5:22-23

22 Kundi nabunga an Espiritu hin gugma, kalipay, kamurayaw, pagpailob, pagkalooy, pagkamaupay, pagkamatinumanon,

23 pagpaubos, ngan pagpugong han kalugaringon. 6 more words

Bible

The Armor of God (SAMARENYO, WARAY: Bible NT)

SAMARENYO, WARAY: Bible NT

Ephesians (Efeso) 6:10-18

10 Ha kataposan padig-ona an iyo kusog pinaagi hin pakig-usa han Ginoo ngan pinaagi han iya dako nga gahom. 226 more words

Bible

God's Love (SAMARENYO, WARAY: Bible NT)

SAMARENYO, WARAY: Bible NT

John (Juan) 3:16

16 Kay ginhigugma gud han Dyos an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugtong nga Anak, basi diri unta mamatay an ngatanan nga nasarig ha iya, kundi makaangkon han dayon nga kinabuhi.

Bible

The Beatitudes (SAMARENYO, WARAY: Bible NT)

SAMARENYO, WARAY: Bible NT

Matthew (Mateo) 5:3-12

3 “Palaran adton nakilala nga kablas hira ha espiritu, kay ira an Ginhadian han langit!

4 “Palaran adton masulob-on, kay pagliliawon hira han Dyos! 137 more words

Bible

The Lord's Prayer (SAMARENYO, WARAY: Bible NT)

SAMARENYO, WARAY: Bible NT

Matthew (Mateo) 6:9-13

9 Sanglit sugara hini an iyo pag-ampo: ‘Amay namon ha langit: Pagdayawon an imo baraan nga ngaran,

10… 68 more words

Bible