Tags » Wrong Choices

Choosing choices worth celebrating

Some choices morph into regrets. Some produce reasons to celebrate. (Even if your past choices weren’t worth celebrating, your future ones can be.)

The choices you choose to make will make or break you. 313 more words

[Cái giá phải trả - The price to be paid]

Như bài trước có nói về tam giác MEC chỉ mối quan hệ giữa Vật liệu – Năng lượng – Khí thải carbon, bất kỳ động thái nào nhằm triệt tiêu một bên cũng sẽ đổ dồn gánh nặng cho các bên còn lại. 1,466 more words

Environment