Tags » Wu Yi Fan

150329 Wu Yi Fan - Hidden energy recording singing

150329 Wu Yifan singing “Intoxicated” (你把我灌醉) at Hidden Energy recording,during break

Wu Yi Fan

Six Degrees of Separation

Six Degrees of Separation

Presented by xianara || Starring : Wu Yi Fan (Kris EXO’s Former Member) / Xianzi (OC)  || Length : Vignette, SongFict… 1,585 more words

Wu Yi Fan

150329 Wu Yi Fan - Hidden Energy recording

150329 Wu Yi Fan’s seat for today’s Hidden Energy program is next to Lao Pao Er actor Feng Xiaogang!
[逗儿是谁啊__]

Wu Yi Fan

My Lady #3: Stemstep

scriptwriter Liana D. S.

starring

Wu Yi Fan (Kris) and f(x)’s Victoria

genre Surrealism, Romance duration Drabble (<100 words) rating Teen

.

Lirik ‘My Lady’ … 130 more words

Teen And Up Audiences

Dữ quân tương ủng địa cửu thiên trường - Chương 22

THÔNG BÁO: Từ tuần sau mình sẽ up 3 shots “Ít nhất,anh còn có em” để mọi người đọc tạm vì dạo này mình bận nhiều việc ở trường quá, lại sắp thi nữa mà cứ đà cách 1 ngày 1 chương thế này chẳng mấy chốc hết nguồn. 2,287 more words

POSSESSIVE HUSBAND - CHAPTER 8

Author             : Bellecious0193

Poster              : Lily21Lee

Genre              : Romance, Married Life, Family

Rate                 : PG 17 (Please consider your age before you read this one. There’s some mature content that may not suitable to children.) 8,398 more words

Romance