Tags » Wu Yi Fan

150427 Wu Yi Fan Ability

Fencer/skiier/Billiards/Archer/baseballer/ basketballer,Drum/Djembe/saxophone/piano/cello/design/draw This is Wuyifan

thats what krisbar said. addition from me is fanfan is runner too, and singer plus composer. and thats what you call talentless? yall need a mirror.

Kris Wu

150426 Wu Yi Fan back to Hotel

he still use that baseball snapback from you are still here movie set

Kris Wu

150426 Wu Yi Fan in Set of SYSH

Wu yi fan with Liu Yi Fei or Kris Wu with Krystal Liu

Kris Wu

Chôn cất tuổi thanh xuân - Chương 4

Ngô Diệc Phàm quay người đi thẳng về phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, nhíu đôi lông mặt thực sự khó hiểu. Được thôi, Phác Xán Liệt đây không cần cậu cứu, không cần sự thương hại của cậu ! 3,596 more words