Tags » XA

Depression

There must be something about the 40 day mark.  It always seems to break me.  I had been doing really good, and then BAM- shit falls apart. 289 more words

Addiction

X Ambassadors Talk Cayuga Sound Festival

By: Amanda Meyer//

On September 23, X Ambassadors will be tearing up their hometown of Ithaca, New York and bringing along some special guests for their neighbors. 518 more words

Music & Culture

Life without wine...

Day 3…

Today is day three.  I decided to start this blog so I can be held accountable for my drinking.

I am 50 years old, married for 23 (almost 24) years and I have 4 children.   109 more words

Đôi lúc.

Cái thói chây ỳ và sức khỏe kém chưa bao giờ giúp ai thành công mà, hi.

Giàu đâu những kẻ ngủ trưa?
Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. 131 more words

Hà Nội, ngày tựu trường năm 2017.

Có thể một ngày nào đó, chị sẽ nói mình sức dài vai rộng mà phải ở nhà chăm con, chăm cháu, làm những công việc nhà vớ vẩn. 516 more words

Hà Nội, 3 Sep 2017.

Cũng chẳng rõ là tag Ngộ hay tag Xả nữa.

Nhưng mình biết được cuộc sống này không có tiền, không có danh, không có địa vị thì không giữ được gì, không làm được gì, không được nói gì, cũng đừng nghĩ gì quá xa xôi về những thứ lớn lao. 75 more words

Vu vơ lắm.

Giờ chẳng dám up cái mèo gì lên Facebook nữa.

Haiza.

Trên Facebook nhiều cú đêm, trên Facebook cũng nhiều bọn mất dạy nữa. hi… 78 more words