Tags » Yixing

tell me your wish

in which Junmyeon asks when this stargazing activity is going to end 870 more words

Love

160320 EXO’luxion in Seoul (3)

q

q

q
Chan chồn không hiểu tăng động kiểu gì để đến nỗi bị sái tay 😅

q 46 more words

Chanlay

160320 EXO'luxion in Seoul (1)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


(Xin lỗi mn vì để đến tận hôm nay mới up)
Chỉ muốn nói là hầu như đợt concert này Xing không tham gia nhiều nên tui cũng không hy vọng gì :'( 185 more words

Chanlay

Can We Together? - Chapter 2

Cast : – Zhang Yixing
– Choi Haneul
– Kim Suho
– Choi Wonsi (Ayah Haneul)
– Trio Bangsadh (Baekhyun, Jongin, Sehun)
Genre : Friendship, School life, comedy *maybe* … 1,293 more words

Baekhyun

Can We Together? - Chapter 1

Cast : – Zhang Yixing
– Choi Haneul
– Kim Suho
– Trio Bangsadh (Sehun, Baekhyun, Jongin)
– Choi Wonsi (Ayah Haneul)
Genre : Friendship, School Life, little comedy. 1,555 more words

Baekhyun

Cooking

a whitearmor story

: Zhang Yi Xing (Lay) of EXO and Kim Min Ji (OC) :
: Fluff / General / Drabble :
591 more words

@_FFindo