Tags » Yixing

160320 EXO’luxion in Seoul (2)

q

q

q

Em nâng đỡ anh…😇

a


q

q

Cảnh tượng đang đẹp đằm thắm thì… 😳


Cái tính thích kiếm chuyện không bỏ 😂 Cho chừa… 182 more words

Chanlay

160320 EXO'luxion in Seoul (1)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


(Xin lỗi mn vì để đến tận hôm nay mới up)
Chỉ muốn nói là hầu như đợt concert này Xing không tham gia nhiều nên tui cũng không hy vọng gì :'( 185 more words

Chanlay

Can We Together? - Chapter 2

Cast : – Zhang Yixing
– Choi Haneul
– Kim Suho
– Choi Wonsi (Ayah Haneul)
– Trio Bangsadh (Baekhyun, Jongin, Sehun)
Genre : Friendship, School life, comedy *maybe* … 1,293 more words

Baekhyun

Can We Together? - Chapter 1

Cast : – Zhang Yixing
– Choi Haneul
– Kim Suho
– Trio Bangsadh (Sehun, Baekhyun, Jongin)
– Choi Wonsi (Ayah Haneul)
Genre : Friendship, School Life, little comedy. 1,555 more words

Baekhyun

Cooking

a whitearmor story

: Zhang Yi Xing (Lay) of EXO and Kim Min Ji (OC) :
: Fluff / General / Drabble :
591 more words

@_FFindo

I Want You To Stay

Title: I Want You To Stay|| Cast: Luhan, Sehun, Minseok, Kris, all EXO || Rating: G || Genre: Drama, Family || … 3,090 more words

Exo

[oneshot] I Want You To Stay

EXO, Luhan-centric

Funny you’re the broken one but I’m the only one who needed saving
‘Cause when you never see the light it’s hard to know which one of us is caving. 3,157 more words

Fanfic